Шүүх хуралдааны зар

Огноо 2012-01-12
Шүүх Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх
Шүүх хуралдааны зар

09.30 цагаас                                                          

 1. “Мон-Пасс интернэшнл” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, “Дулааны 4-р цахилгаан станц” ТӨХК-д холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2011 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 442 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч шүүгч М.Батсуурь

2. “Алтан шагай” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг даргад холбогдох,  Нийслэлийн Захиргааны хэргийн шүүхийн 2011 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 436 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор  

Илтгэгч шүүгч А.Отгонцэцэг

3. “Алтайконстракшн” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг даргад холбогдох, Нийслэлийн Захиргааны хэргийн шүүхийн 2011 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн 403 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч шүүгч М.Батсуурь

14.30 цагаас

4. “Капитрон банк” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, ТЕГ-ын Улсын төсвийн орлого, хяналтын газрын татварын улсын байцаагч С.Энхбат, Ч.Бүтэдмаа нарт холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2011 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 456 дугаар шүүхийн тогтоолыг нэхэмжлэгчийн гомдлоор

Илтгэгч Ерөнхий шүүгч Ц.Цогт

5. “Ширэвгэр” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Татварын ерөнхий газрын татварын улсын байцаагч О.Бямбасүрэн нарт холбогдох, Нийслэлийн Захиргааны хэргийн шүүхийн 2011 оны 11 дүгээр сарын 04-ны өдрийн 426 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч Ерөнхий шүүгч Ц.Цогт Шүүх хуралдааны зар гаргасан:

Мэдээлэл лавлагааны ажилтан                                                 Б.Анхбаяр

Оруулсан 2012-01-05 17:47:33
Үзсэн 352

Хэвлэх | Буцах