Шүүх хуралдааны зар

Огноо 2012-01-02
Шүүх Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын шүүх
Шүүх хуралдааны зар


СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

2012.01.02-2012.01.06

 

1. Прокурорын газрын нэхэмжлэлтэй А.Меруертэд холбогдох төрд учирсан хохирол 7916619 төгрөг гаргуулах тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаан 2012 оны 01 дүгээр  сарын 03-ны өдрийн 09 цаг 00 минутад болно.

Шүүгч А.Дауренбек

2. Н.Мейрамбекийн нэхэмжлэлтэй нас тогтоолгох тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаан 2012 оны 1 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 08 цаг 30 минутад болно.

Шүүгч Д.Көбеш

3С.Хавдал, Х.Бейбитхан нарын нэхэмжлэлтэй “Монрад” ХХК-д холбогдох 3343000 төгрөг гаргуулах тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаан 2012 оны 1 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 09  цаг 00 минутад болно.

Шүүгч К.Бүлдирген

4. Т.Халимагийн нэхэмжлэлтэй нас тогтоолгох тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаан 2012 оны 1 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 09 цаг 00 минутад болно.

Шүүгч Т.Байгонак

5. А.Камшатын нэхэмжлэлтэй нас тогтоолгох тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаан 2012 оны 1 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 09 цаг 30 минутад болно.

Шүүгч Д.Көбеш

6.  М.Ямлихагийн нэхэмжлэлтэй нас тогтоолгох тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаан 2012 оны 1 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 10 цаг 00 минутад болно.

Шүүгч Т.Байгонак

7. Ө.Амандыхын нэхэмжлэлтэй нас тогтоолгох тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаан 2012 оны 1 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 10 цаг 30 минутад болно.

Шүүгч Д.Көбеш

8. Д.Нуржаубайгийн нэхэмжлэлтэй Х.Монтанд холбогдох эзэмшил газраас албадан нүүлгэх тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаан 2012 оны 1 дүгээр сарын 05-ныөдрийн 13 цаг 00 минутад болно.

Шүүгч Т.Байгонак

9. С.Динсилам нэхэмжлэлтэй нас тогтоолгох тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаан 2012 оны 1 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 13 цаг 30 минутад болно.

Шүүгч Д.Көбеш

10. К.Ешенханы нэхэмжлэлтэй нас тогтоолгох тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаан 2012 оны 1 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 14 цаг 00 минутад болно.

Шүүгч Д.Көбеш

СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

2012.01.02-2012.01.06

 

1. Ш.Бахытжанд холбогдох эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдаан 2012 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 09 цаг 00 минутад болно /ЭХ-91.1/

Шүүх бүрэлдэхүүн Т.Байгонак, Х.Мейрамбек, К.Бүлдирген

2. М.Бахытханд холбогдох эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдаан 2012 оны 01 дугаар сарын 04-ний өдрийн 13 цаг 00 минутад болно /ЭХ-261.1/

Шүүгч Т.Байгонак

Оруулсан 2012-01-03 12:03:53
Үзсэн 397

Хэвлэх | Буцах