Шүүх хуралдааны зар

Огноо 2013-12-26
Шүүх Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх
Шүүх хуралдааны зар

08.30 цагаас

1. “Топ лаки” ХХК, “Хөх толбо бут” ХХК-иудын нэхэмжлэлтэй, АМГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргад холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн шүүгчийн 2013 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 436 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгч нарын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Д.Батбаатар

2. “Бату констракшн” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг даргад холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2013 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн 418 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Д.Батбаатар

10.30 цагаас

3. Т.Ганзоригийн нэхэмжлэлтэй, Ховд аймгийн Дарви сумын Засаг даргад холбогдох, Ховд аймгийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2013 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн 18 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Б.Мөнхтуяа

4. “МЦУУ” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй,  ГЕГ-ын Бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтын газрын гаалийн улсын байцаагч Д.Ариунцэцэг, Э.Номин-Эрдэнэ нарт холбогдох Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2013 оын 09 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 352  дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн төлөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Б.Мөнхтуяа

13.30 цагаас

5.  Ч.Чанлуулодойгийн нэхэмжлэлтэй, УБЕГ-ын дэргэдэх ТАСЗ болон УБЕГ-ын даргад холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн шүүгчийн 2013 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 3146 дугаар захирамжтай захиргааны хэргийг хариуцагч УБЕГ-ын даргын өмгөөлөгчийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Д.Батбаатар

            6. “Инфрастракчер” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Монгол банкинд холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2013 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн 3234 дүгээр захирамжтай захиргааны хэргийг гуравдагч этгээд “Оюуны ундраа” ХХК-ийн  өмгөөлөгчийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Б.Мөнхтуяа

15.30 цагаас

            7. “ОНОМ” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын Тендерийн үнэлгээний хороонд холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2013 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 3114 дүгээр захирамжтай захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч П.Соёл-Эрдэнэ

 

 

 

 Шүүх хуралдааны зар гаргасан:

 Мэдээлэл лавлагааны ажилтан                                               У.Батцэцэг

 

 Оруулсан 2013-12-20 13:50:45
Үзсэн 3268

Хэвлэх | Буцах