Шүүх хуралдааны зар

Огноо 2013-12-25
Шүүх Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх
Шүүх хуралдааны зар

08.30 цагаас

1. Ч.Баатарын нэхэмжлэлтэй, Монгол улсын гадаад харилцааны сайдад холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2013 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн 409 дүгээр шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч П.Соёл-Эрдэнэ

2. А.Серекжаны нэхэмжлэлтэй, УБЕГ-ын даргад холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2013 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн 403 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Ц.Цогт

10.30 цагаас

3. “Анома” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг дарга болон НИТХ-д холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн шүүгчийн 2013 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 3129 дүгээр “Хүсэлт хэрэгсэхгүй болгох тухай” захирамжийг нэхэмжлэгчийн төлөөлөгчийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Б.Мөнхтуяа

            4. “Анома” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг дарга болон НИТХ-д холбогдох, захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад гарсан 2013 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн 534 дүгээр тогтоолд нэхэмжлэгчийн төлөөлөгчийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Б.Мөнхтуяа

13.30 цагаас

5. “Импайрланд” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг даргад холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн  2013 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн 296 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ш.Төмөрбаатарын давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч П.Соёл-Эрдэнэ

6. “Уянга хийцийн гэр” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар дүүргийн Татварын хэлтсийн татварын улсын байцаагч нарт холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2013 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 368 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Ц.Цогт

15.30 цагаас

            7. “Дорнын чулуулаг” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, АМГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчид холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2013 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн 413 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Д.Батбаатар

8. “Шинь шинь” ХХК, “Хунбөө” ХХК-иудын нэхэмжлэлтэй, АМГ-ын Кадастрын хэлтэст холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн шүүгчийн 2013 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 3130 дугаар захирамжтай захиргааны хэргийг гуравдагч этгээд “ДСД Жаргалант” ХХК-ийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Д.Батбаатар

9. Н.Бямбадорж нарын нэхэмжлэлтэй, Завхан аймгийн Засаг дарга болон тус аймгийн Боловсролын газарт холбогдох, Завхан аймгийн захиргааны хэргийн шүүхийн  2013 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 04 дүгээр тогтоолтой захиргааны хэргийг хариуцагч нарын гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Д.Батбаатар

 

 

 Шүүх хуралдааны зар гаргасан:

 Мэдээлэл лавлагааны ажилтан                                               У.Батцэцэг

 

 

 

 

 

 Оруулсан 2013-12-20 12:13:09
Үзсэн 1387

Хэвлэх | Буцах