Шүүх хуралдааны зар

Огноо 2013-12-24
Шүүх Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх
Шүүх хуралдааны зар

08.30 цагаас

            1. Б.Мухамедийн нэхэмжлэлтэй, Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад холбогдох, Баян-Өлгий аймгийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2013 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдрийн 55 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Д.Батбаатар

            2. Ж.Солонгын нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2013 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдргийн 3248 дугаар захирамжтай захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Б.Мөнхтуяа

10.30 цагаас

            3. Х.Бадам, Н.Бумбар нарын нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг даргад холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2013 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн 3223 дугаар захирамжтай захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчид тэдний өмгөөлөгчдийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч П.Соёл-Эрдэнэ

            4. “Шижир Аранжин” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, АМГ-ын ГУУКХ-т холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2013 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 386 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Б.Мөнхтуяа

13.30 цагаас

 5. Сэргээн засалт, хөгжлийн үндэсний төвийн нэхэмжлэлтэй, УБЕГ-т холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2013 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 435 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Д.Батбаатар

6. Х.Холганатын нэхэмжлэлтэй, Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад холбогдох, Баян-Өлгий аймгийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2013 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 58 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгч, түүний өмгөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч П.Соёл-Эрдэнэ

15.30 цагаас

            7. П.Сүрэнгийн нэхэмжлэлтэй, БГД-ийн Засаг дарга болон тус дүүргийн ИТХ-д холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2013 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн 416 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагч БГД-ийн засаг даргын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Ц.Цогт

            8. Ховд аймгийн Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, эрхлэгч нарын  нэхэмжлэлтэй, тус аймгийн Засаг дарга болон төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дарга нарт холбогдох, Ховд аймгийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2013 оны 11 дүгээр сарын 19-ний 144 дүгээр захирамжийг Засаг даргын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Алтанбадралтын гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Ц.Цогт

 

  Шүүх хуралдааны зар гаргасан:

  Мэдээлэл лавлагааны ажилтан                                               У.Батцэцэг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оруулсан 2013-12-20 12:02:10
Үзсэн 941

Хэвлэх | Буцах