Шүүх хуралдааны зар

Огноо 2013-12-19
Шүүх Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх
Шүүх хуралдааны зар

08.30 цагаас

            1. “Топ лаки” ХХК, “Хөх толбо бут” ХХК-иудын нэхэмжлэлтэй, АМГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргад холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийншүүгчийн 2013 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 436 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгч нарын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Болдбаатарын давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Т.Энхмаа

            2. Х.Холганатын нэхэмжлэлтэй, Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад холбогдох, Баян-Өлгий аймгийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2013 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 58 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгч, түүний өмгөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч П.Соёл-Эрдэнэ

10.30 цагаас

            3. А.Серекжаны нэхэмжлэлтэй, УБЕГ-ын даргад холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2013 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн 403 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч А.Отгонцэцэг

            4. “Шижир Аранжин” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, АМГ-ын ГУУКХ-т холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2013 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 386 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Б.Мөнхтуяа

            5. П.Сүрэнгийн нэхэмжлэлтэй, БГД-ийн Засаг дарга болон ИТХ-д холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2013 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн 416 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагч БГД-ийн Засаг даргын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Ерөнхий Шүүгч Ц.Цогт

13.30 цагаас

            6. “Импайрланд” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг даргад холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн  2013 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн 296 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ш.Төмөрбаатарын давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Т.Энхмаа

7. “МЦУУ” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй,  ГЕГ-ын Бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтын газрын гаалийн улсын байцаагч Д.Ариунцэцэг, Э.Номин-Эрдэнэ нарт холбогдох Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2013 оын 09 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 352  дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн төлөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Б.Мөнхтуяа

            8. Ховд аймгийн Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, эрхлэгч нарын  нэхэмжлэлтэй, тус аймгийн Засаг дарга болон төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дарга нарт холбогдох, Ховд аймгийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2013 оны 11 дүгээр сарын 19-ний 144 дүгээр захирамжийг Засаг даргын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Алтанбадралтын гомдлоор

Илтгэгч: Ерөнхий Шүүгч Ц.Цогт

15.30 цагаас

9. Ж.Бямбадорж нарын нэхэмжлэлтэй, Завхан аймгийн Засаг дарга болон тус аймгийн Боловсролын газарт холбогдох, Завхан аймгийн захиргааны хэргийн шүүхийн  2013 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 04 дүгээр тогтоолтой захиргааны хэргийг хариуцагч нарын гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Д.Батбаатар

            10.  Ч.Чанлуулодойгийн нэхэмжлэлтэй, УБЕГ-ын дэргэдэх ТАСЗ болон УБЕГ-ын даргад холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн шүүгчийн 2013 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 3146 дугаар захирамжтай захиргааны хэргийг хариуцагч УБЕГ-ын даргын өмгөөлөгчийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Т.Энхмаа

11. “Анома” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг дарга болон НИТХ-д холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн шүүгчийн 2013 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 3129 дүгээр “Хүсэлт хэрэгсэхгүй болгох тухай” захирамжийг нэхэмжлэгчийнтөлөөлөгчийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Т.Энхмаа

            12. “Анома” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг дарга болон НИТХ-д холбогдох, захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад гарсан 2013 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн 534 дүгээр тогтоолд нэхэмжлэгчийн төлөөлөгчийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Т.Энхмаа

 

 

 

 

  Шүүх хуралдааны зар гаргасан:

  Мэдээлэл лавлагааны ажилтан                                               У.Батцэцэг

 

 

Оруулсан 2013-12-13 16:51:37
Үзсэн 810

Хэвлэх | Буцах