Шүүх хуралдааны зар

Огноо 2013-12-18
Шүүх Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх
Шүүх хуралдааны зар

08.30 цагаас

1. Г.Баттулгын нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг даргад холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2013 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 2982 дугаар захирамжтай захиргааны хэргийг гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч П.Соёл-Эрдэнэ

2. Ч.Баатарын нэхэмжлэлтэй, Монгол улсын гадаад харилцааны сайдад холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2013 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн 409 дүгээр шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Т.Энхмаа

3. “Уянга хийцийн гэр” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар дүүргийн Татварын хэлтсийн татварын улсын байцаагч нарт холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2013 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 368 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч А.Отгонцэцэг

10.30 цагаас

4. “Дорнын чулуулаг” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, АМГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчид холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2013 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн 413 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийндавж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Д.Батбаатар

5. Сэргээн засалт, хөгжлийн үндэсний төвийн нэхэмжлэлтэй, УБЕГ-т холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2013 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 435 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Д.Батбаатар

            6. “Шинь шинь” ХХК, “Хунбөө” ХХК-иудын нэхэмжлэлтэй, АМГ-ын Кадастрын хэлтэст холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн шүүгчийн 2013 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 3130 дугаар захирамжтай захиргааны хэргийг гуравдагч этгээд “ДСД Жаргалант” ХХК-ийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Д.Батбаатар

13.30 цагаас

7. “Бату констракшн” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг даргад холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2013 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн 418 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч А.Отгонцэцэг

8. Д.Төмөр-Өлзийгийн нэхэмжлэлтэй, Төрийн өмчийн хороонд холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2013 оны 10дугаар сарын 10ыөдрийн 420 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч П.Соёл-Эрдэнэ

15.30 цагаас

            9. “Метро трейд” ХХК, “Дэлгэр ойл” ХХК-иудын нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг дарга болон СХД-ийн Засаг дарга нарт холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2013 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн 429 дүгээр шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгч “Дэлгэр ойл” ХХК-ийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Б.Мөнхтуяа

10. Т.Ганзоригийн нэхэмжлэлтэй, Ховд аймгийн Дарви сумын Засаг даргад холбогдох, Ховд аймгийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2013 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн 18 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч А.Отгонцэцэг

 

 

 

 

 Шүүх хуралдааны зар гаргасан:

 Мэдээлэл лавлагааны ажилтан                                               У.Батцэцэг

 

 

 

 

 

Оруулсан 2013-12-13 16:47:48
Үзсэн 835

Хэвлэх | Буцах