Шүүх хуралдааны зар

Огноо 2013-12-17
Шүүх Баянзүрх дүүргийн шүүх
Шүүх хуралдааны зар

 

2013 оны 12-р сарын 17-ны өдрийн иргэний шүүх хуралдааны зар

 

1. ИЭСПИ-саны нэхэмжлэлтэй, Нью Парагон ХХК-д холбогдох 2.549.600 төгрөг гаргуулах тухай иргэний хэргийг08:00 цагт  

                                                                                        Шүүгч:Б.Цолмонгэрэл

2.С.Болормаагийннэхэмжлэлтэй, Пэг Хуа Сонд холбогдох өмчлөгчөөр тогтоолгох  тухай иргэний хэргийг09:00 цагт             Бүрэлдэхүүнтэй 

                                                                                        Шүүгч:Б.Цолмонгэрэл

3.Т.Дэлгэрмаагийннэхэмжлэлтэй, Т.Баярбатадхолбогдох гэрлэлт цуцлуулах  тухай иргэний хэргийг09:00 цагт  

                                                                                        Шүүгч:Д.Солонгоо

4.Плехановыннэрэмжитэдийнзасгийнакадемийннэхэмжлэлтэй,Зарубежстрой в монголий ХХК-д холбогдох орон сууц чөлөөлүүлэх  тухай иргэний хэргийг10:00 цагт           

                                                                                        Шүүгч:Н.Сарангүн

5. Э.Дарьсүрэнгийннэхэмжлэлтэй, Ц.Баяр-эрдэнэд холбогдох гэрлэлт цуцлуулах тухай иргэний хэргийг10:00 цагт  

                                                                                        Шүүгч:Ц.Цэрэндулам

6.Т.Одгалын нэхэмжлэлтэй, Н.Чимэдрэгзэнд холбогдох 5.900.000 төгрөг гаргуулах  тухай иргэний хэргийг  10:30 цагт   

                                                                                        Шүүгч:Ц.Цэрэндулам

7.Б.Өлзийтуяагийн нэхэмжлэлтэй, О.Отгонбаатарт холбогдох гэрлэлт цуцлуулах  тухай иргэний хэргийг  13:00 цагт   

                                                                                        Шүүгч:Н.Батчимэг

8.Ц.Наранчимэгийн  нэхэмжлэлтэй,  Ж.Хичээнгүй холбогдох гэрлэлт цуцлуулах  тухай иргэний хэргийг  13:00 цагт    

                                                                                        Шүүгч:Б.Цолмонгэрэл

9.Т.Нүрзэдийн нэхэмжлэлтэй, Б.Цогтод холбогдох 2.079.500 төгрөг гаргуулах  тухай иргэний хэргийг  13:00 цагт   

                                                                                        Шүүгч:Ц.Цэрэндулам

10.Ц.Сумьяатогтохын нэхэмжлэлтэй Д.Баасансүрэнд холбогдох гэрлэлт цуцлуулах тухай иргэний хэргийг 13:00 цагт

                                                                                               Шүүгч:Д.Солонгоо

11. Л.Энхцогийн нэхэмжлэлтэй, Д.Алтанчимэгт холбогдох гэрлэлт цуцлуулах  тухай  иргэний хэргийг 15:00 цагт         

                                                                                        Шүүгч:Б.Цолмонгэрэл

 

 

 

Оруулсан 2013-12-13 16:05:53
Үзсэн 914

Хэвлэх | Буцах