Шүүх хуралдааны зар

Огноо 2012-01-04
Шүүх Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх
Шүүх хуралдааны зар

09.30 цагаас                                                                      

 1. “Өү Юү Си Си Си Си” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг даргад холбогдох, Нийслэлийн Захиргааны хэргийн шүүхийн 2011 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 422 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч шүүгч Т.Энхмаа

 2. М.Батсүхийн нэхэмжлэлтэй, УБЕГ-ын Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газарт холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2011 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн 376 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн давж заалдах гомдлоор   

Илтгэгч шүүгч Т.Энхмаа

 3. “Мон Пасс интернэшнл” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, СХД-ийн ЗДТГ-ын даргад холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2011 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 435 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн давж заалдах гомдлоор   

Илтгэгч шүүгч А.Отгонцэцэг

11.30 цагаас

4. “Алтан шагай” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг даргад холбогдох,  Нийслэлийн Захиргааны хэргийн шүүхийн 2011 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 436 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор  

Илтгэгч шүүгч А.Отгонцэцэг

 5. Л.Чулуунбаатарын нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг дарга, СХД-ийн Засаг дарга, СХД-ийн Газрын албаны дарга, СХД-ийн Газрын албаны 4 дүгээр хороо хариуцсан газар зохион байгуулагч нарт холбогдох,  Нийслэлийн Захиргааны хэргийн шүүхийн 2011 оны 10  дугаар сарын 27-ны өдрийн 418 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн давж заалдах гомдлоор  

Илтгэгч шүүгч Б.Мөнхтуяа

14.30 цагаас

6. Ц.Гантуяагийн нэхэмжлэлтэй, Дорнод аймгийн Стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтсийн даргад холбогдох, Дорнод аймгийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2011 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 13 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор   

Илтгэгч шүүгч П.Соёл-Эрдэнэ

 7. Б.Бадрах, Д.Даваасүрэн нарын 5 хүний нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг дарга, ИТХ-ын дарга, СХД-ийн Газрын албаны даргад холбогдох,  Нийслэлийн Захиргааны хэргийн шүүхийн 2011 оны 09  дүгээр сарын 27-ны өдрийн 367 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгч нарын давж заалдах гомдлоор  

Илтгэгч шүүгч П.Соёл-Эрдэнэ

 8. “Вазальт” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, АМГ-ын Геологи, Уул уурхайн кадастрын хэлтэст холбогдох,  Нийслэлийн Захиргааны хэргийн шүүхийн 2011 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн 416 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн давж заалдах гомдлоор  

Илтгэгч шүүгч М.Батсуурь

 9. “АДАЭ” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, АМГ-ын Геологи, Уул уурхайн кадастрын хэлтэст холбогдох,  Нийслэлийн Захиргааны хэргийн шүүхийн 2011 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн 416 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн давж заалдах гомдлоор  

Илтгэгч шүүгч М.Батсуурь

10. “Алтайконстракшн” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг даргад холбогдох, Нийслэлийн Захиргааны хэргийн шүүхийн 2011 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн 403 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор

 Илтгэгч шүүгч М.Батсуурь

Шүүх хуралдааны зар гаргасан:

Мэдээлэл лавлагааны ажилтан                                                 Б.Анхбаяр

Оруулсан 2012-01-02 14:04:00
Үзсэн 374

Хэвлэх | Буцах