Шүүх хуралдааны зар

Огноо 2011-12-22
Шүүх Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын шүүх
Шүүх хуралдааны зар

СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР

2011.12.19-2011.12.23

 

1.И.Гүлжайнагийн нэхэмжлэлтэй нас тогтоолгох тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаан 2011 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 09 цаг 00 минутад болно.

Шүүгч Х.Мейрамбек

2. С.Марияханы нэхэмжлэлтэй ажилласан байдал тогтоолгох тухай иргэний хэргийн  шүүх хуралдаан 2011 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 09  цаг 30 минутад болно.                                  Шүүгч: Х.Мейрамбек

3.Б.Шамейн нэхэмжлэлтэй нас тогтоолгох тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаан 2011 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 10 цаг 00 минутад болно.                                                 Шүүгч: Х.Мейрамбек

4. М.Талгатын нэхэмжлэлтэй Өлгий сумын 5 дугаар Ахлах сургуульдхолбогдохажилд эгүүлэн тогтоолгох тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаан 2011 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 10 цаг 00 минутад болно.                                              Шүүгч: К.Бүлдирген

5. Х.Салтанатын нэхэмжлэлтэйнас тогтоолгохтухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаан 2011 оны 12 дугаар сарын 19-ний  өдрийн 10 цаг 30 минутад болно.

Шүүгч: Х.Мейрамбек

6.  Х.Оросоогийн нэхэмжлэлтэй нас тогтоолгох тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаан 2011 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 11 цаг 00 минутад болно.

Шүүгч: Д.Көбеш

7. А.Капишийн нэхэмжлэлтэй гэрлэлт тогтоолгох тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаан 2011 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 13 цаг 00 минутад болно.

Шүүгч: Д.Көбеш

8. М.Гүлбахытийн нэхэмжлэлтэй нас тогтоолгохтухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаан 2011 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 13 цаг 00 минутад болно.                                                 Шүүгч: Х.Мейрамбек

9. У.Маржаны нэхэмжлэлтэй нас тогтоолгох  тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаан 2011 оны 12 дугаар сарын 19-ний  өдрийн 13 цаг 30 минутад болно.  Шүүгч: Х.Мейрамбек

10. Б.Ханжыханы нэхэмжлэлтэй нөхөн олговрын мөнгө 1 000 000 төгрөг гаргуулах тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаан 2011 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 14 цаг 00 минутад болно.                                 Шүүгч: Б.Мангилик

11. Х. Ермекбайн нэхэмжлэлтэй хүүхэд үрчлүүлснийг хүчингүй болгох тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаан 2011 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 15 цаг 00 минутад болно. Шүүгч: Д.Көбеш

12. Ү.Хусраны нэхэмжлэлтэй үрчлэлтийг хүчинтэйд тооцуулах тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаан 2011 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 15 цаг 30 минутад болно.

Шүүгч: Т.Байгонак.

13. Ш.Турсынханы нэхэмжлэлтэй хөдөлмөрийн дэвтрийн жинхэнэ эзэмшигчээр тогтоолгох тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаан 2011 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 16 цаг 00 минутад болно.                         Шүүгч: Т.Байгонак

14. А.Гүлжаны нэхэмжлэлтэй  Х.Сайранд холбогдох үрчлэлтийг хүчингүй болгуулах тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаан 2011 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 08 цаг 00 минутад болно.                              Шүүгч: Х. Мейрамбек

15. Н.Бирлесханы нэхэмжлэлтэй ажилласан байдал тогтоолгох тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаан 2011 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 09 цаг 00 минутад болно.

Шүүгч: Х.Мейрамбек.

16. К.Бахытгүлийн нэхэмжлэлтэй Н.Сагсайд холбогдох гэрлэлт цуцлах тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаан 2011 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн 09 цаг 00 минутад болно. Шүүгч: К.Бүлдирген

17. И.Кайпбердийн нэхэмжлэлтэй нас тогтоолгох тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаан 2011 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн 10 цаг 00 минутад болно.

Шүүгч: К.Бүлдирген

18. М.Еркебуланы нэхэмжлэлтэй Х.Колия, С.Алтанцоожид холбогдох эзэмшил газраас албадан нүүлгэх тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаан 2011 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 09 цаг 00 минутад болно.

Шүүгчид: К.Бүлдирген

19. О.Шамши, С.Даулетбек нарын нэхэмжлэлтэй Баян-Өлгий аймаг дахь ЦШС-ний газарт холбогдох цахилгаанаар хангуулах тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаан 2011 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 10 цаг 00 минутад болно.

Шүүгч: К.Бүлдирген

 

СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

2011.12.19-2011.12.23

 

1.  Б.Сьезханд холбогдох эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдаан 2011 оны 12 дугаар сарын  20-ны  өдрийн 13 цаг 00 минутад болно /ЭХ-253.1/ Шүүгч Х.Мейрамбек

Оруулсан 2011-12-22 14:25:53
Үзсэн 422

Хэвлэх | Буцах