Шүүх хуралдааны зар

Огноо 2011-12-26
Шүүх Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын шүүх
Шүүх хуралдааны зар

4.С.Күлайн нэхэмжлэлтэй улсад ажилласан байдал тогтоолгох тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаан 2011 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн 09 цаг 30 минутад болно. Шүүгч: Д.Көбеш

СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

2011.12.26-2011.12.30

 

1.  Ш.Бахытжанд холбогдох эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдаан 2011 оны 12 дугаар сарын  26-ны  өдрийн 09 цаг 00 минутад болно /ЭХ-91.1/ Шүүгчид: Т.Байгонак, Х.Мейрамбек, К.Бүлдирген

2.  У.Ержанд холбогдох эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдаан 2011 оны 12дугаар сарын 27-ны өдрийн 09 цаг 00 минутад болно /ЭХ-145.2/ Шүүгч Д.Көбеш

3.  Б.Хойшыбай, М.Жумабай нарт холбогдох эрүүгийн хэргийн шүүх   хуралдаан 2011 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн 09 цаг 00 минутад болно.              /ЭХ-148.2/Шүүгч: А.Дауренбек

 

СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

2011.12.26-2011.12.30

 

1.А.Гүлжаны нэхэмжлэлтэй Х.Сайранд холбогдох үрчлэлтийг хүчингүй болгуулах тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаан 2011 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн 09 цаг 00 минутад болно. Шүүгч Х.Мейрамбек

2. С.Толыхбайн нэхэмжлэлтэй улсад ажилласан байдал тогтоолгох тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаан 2011 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн 10 цаг 00 минутад болно.Шүүгч: К.Бүлдирген

3. С.Хавдал, Х.Бейбитхан нарын нэхэмжлэлтэй “Монрад” ХХК-д холбогдох 3343000 төгрөг гаргуулах тухай иргэний хэргийн  шүүх хуралдаан 2011 оны 12 дугаар сарын 28-ны  өдрийн 09  цаг 00 минутад болно. Шүүгч: К.Бүлдирген

Оруулсан 2011-12-26 11:48:27
Үзсэн 456

Хэвлэх | Буцах