Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шүүгчийн захирамж
Огноо 2013-10-28
Дугаар 17
Хэргийн индекс 034/2013/0019/З
Шүүх Баянхонгор аймгийн Захиргааны хэргийн шүүх
Шүүгч Цэдэвийн Сувдмаа
Нэхэмжлэгч Д.Мижид
Хариуцагч Д.Энэбиш
Хариуцагчийн төрөл бусад байгууллага, албан тушаалтан
Гуравдагч этгээд
Маргааны төрөл Төрийн албан хаагчийн хөдөлмөр
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

1. Çàõèðãààíû õýðýã õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 43 äóãààð ç¿éëèéí 43.1-ä çààñíààð íýõýìæëýã÷ Ä.Ìèæèä, õàðèóöàã÷ Áàÿíõîíãîð àéìãèéí Áàÿí-Îâîî ñóìûí èðãýäèéí Һ뺺ëºã÷äèéí Õóðëûí äàðãà Ä.Ýíýáèø íàðûí ýâëýðëèéã áàòàëæ, õýðãèéã õýðýãñýõã¿é áîëãîñóãàé.

2. Çàõèðãààíû õýðýã õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 80 äóãààð ç¿éëèéí 80.1, Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 74 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 74.5-ä çààñíààð íýõýìæëýã÷ Ä.Ìèæèäèéí óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèä òºëñºí 70200 òºãðºãèéí 35100 òºãðºãèéã òºðèéí ñàíãèéí äàíñàíä õýâýýð ¿ëäýýæ, õàðèóöàã÷ /Áàÿí-Îâîî ñóìûí èðãýäèéí Һ뺺ëºã÷äèéí Õóðàë/-ààñ 35100 òºãðºã ãàðãóóëæ íýõýìæëýã÷ Ä.Ìèæèäýä îëãîñóãàé.

3. Ýíý çàõèðàìæèä ãîìäîë ãàðãàõ ýðõã¿é áºãººä ø¿¿ã÷èéí çàõèðàìæ ø¿¿õèéí øèéäâýðèéí íýãýí àäèë áèåëýãäýõèéã äóðäñóãàé.

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Өөр шийдвэр байхгүй байна.