Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2013-12-24
Шүүх Налайх дүүргийн шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

1.Ч.Эрдэнэчимэгийн хүсэлттэй Ажиллаж байсан байсан байдал тогтоолгох тухай иргэний хэрэг/ИХШХШТХ 115.2.1 нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан/

2.Б.Эрдэнэчимэгийн нэхэмжлэлтэй М.Эрдэнэ-Энхэд холбогдох дундын эд хөрөнгө хуваалгах тухай иргэний хэрэг /ИХШХШТХ 115.2.2 нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангасан/

3.Б.Ариунболорын нэхэмжлэлтэй П.Очирдаваад холбогдох хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах тухай иргэний хэрэг /ИХШХШТХ 115.2.1 нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан/

4.О.Энхтайваны нэхэмжлэлтэй Б.Саруулд холбогдох Гэрлэлт цуцлуулах тухай иргэний хэрэг /шинжээч томилж, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг түдгэлзүүлсэн/

Оруулсан 2013-12-26 09:02:47
Үзсэн 2864

Хэвлэх | Буцах