Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2012-08-02
Шүүх Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

09.30 цагаас                                                                            

1. “Угтуулхайрхан” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, АМГ-ын ГУУКХ-т холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2012 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдрийн 170 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн  давж заалдах гомдлоор  

Илтгэгч: шүүгч Т.Энхмаа

Шийдвэрлэсэн байдал

ЗХХШТХ-ийн 87 дугаар зүйлийн 87.1 дэх хэсэгт зааснаар анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээж, хариуцагчийн давж заалдах гомдлыг хангахгүй орхисон.

2.    Б.Уянга, Б.Агиймаа, Ж.Дуламсүрэн нарын нэхэмжлэлтэй, УБЕГ-ын ЭХЭБГ-т холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2012 оны 06 дугаар сарын 26-ний өдрийн 260 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг гуравдагч этгээд “Анод банк” ХК дахь банкны эрх хүлээн авагч С.Энхбатын давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: шүүгч Т.Энхмаа

Шийдвэрлэсэн байдал

ЗХХШТХ-ийн 87 дугаар зүйлийн 87.1 дэх хэсэгт зааснаар анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээж, этгээд “Анод банк” ХК дахь банкны эрх хүлээн авагч С.Энхбатын давж заалдах гомдлыг хангахгүй орхисон.

11.30 цагаас

3. Т.Жаргалын нэхэмжлэлтэй, УБЕГ-ын ЭХЭБГ-т холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2012 оны 06 дугаар сарын 04-ний  өдрийн 221 дүгээр шийдвэртэй захиргааны хэргийг гуравдагч этгээдийн  давж заалдах гомдлоор  

Илтгэгч: шүүгч Б.Мөнхтуяа

Шийдвэрлэсэн байдал

ЗХХШТХ-ийн 87 дугаар зүйлийн 87.1 дэх хэсэгт зааснаар анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээж, гуравдагч этгээдийн  давж заалдах гомдлыг хангахгүй орхисон.

4. Т.Мөнхбадрахын нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн сонгуулийн хороонд холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн шүүгчийн 2012 оны 07 дугаар сарын 18-ны  өдрийн 1152 дугаар “нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзах тухай” шүүгчийн захирамжийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гомдлоор  

Илтгэгч: шүүгч П.Соёл-Эрдэнэ

Шийдвэрлэсэн байдал

ЗХХШТХ-ийн 90 дүгээр зүйлийн 90.2.2 дахь хэсэгт зааснаар шүүгчийн захирамжид өөрчлөлт оруулж, нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гомдлыг хангахгүй орхисон.

14.30 цагаас  

5. Ж.Цолмонгийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг даргад холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн шүүгчийн 2012 оны 05 дугаар сарын 25-ны  өдрийн 828 дугаар “захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлэх хүсэлтийг шийдвэрлэсэн” тухай захирамжийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ц.Гансүхийн  гомдлоор  

Илтгэгч: шүүгч Б.Мөнхтуяа

Шийдвэрлэсэн байдал

ЗХХШТХ-ийн 90 дүгээр зүйлийн 90.2.1 дэх хэсэгт зааснаар шүүгчийн захирамжийг хэвээр үлдээж, нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ц.Гансүхийн  гомдлыг хангахгүй орхисон.

6. Н.Алтанцэцэгийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг даргад холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн шүүгчийн 2012 оны 05 дугаар сарын 25-ны  өдрийн 827 дугаар захирамжийг нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч Ц.Гансүхийн  гомдлоор  

Илтгэгч: шүүгч Т.Энхмаа

Шийдвэрлэсэн байдал

ЗХХШТХ-ийн 90 дүгээр зүйлийн 90.2.1 дэх хэсэгт зааснаар шүүгчийн захирамжийг хэвээр үлдээж, нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч Ц.Гансүхийн  гомдлыг хангахгүй орхисон.

16.30 цагаас

    7. Ти Ди Би капитал” ХХК, “Голомт секюритиз” ХХК-ийн  нэхэмжлэлтэй, Санхүүгийн зохицуулах хорооны дэргэдэх Хяналтын зөвлөлд холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн шүүгчийн 2012 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн 1111 дугаар захирамжийг нэхэмжлэгч “Голомт секюритиз” ХХК-ийн  гомдлоор  

Илтгэгч: шүүгч П.Соёл-Эрдэнэ

Шийдвэрлэсэн байдал

ЗХХШТХ-ийн 90 дүгээр зүйлийн 90.2.1 дэх хэсэгт зааснаар шүүгчийн захирамжийг хэвээр үлдээж, нэхэмжлэгч “Голомт секюритиз” ХХК-ийн гомдлыг хангахгүй орхисон.Оруулсан 2012-08-03 01:30:52
Үзсэн 601

Хэвлэх | Буцах