Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2012-07-19
Шүүх Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

09.30 цагаас                                                                            

1.  ”Реалко Кореа” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, АМГ-ын ГУУКХ-т холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2012 оны 05 дугаар  сарын 17-ны  өдрийн 188 дугаар  шийдвэртэй захиргааны хэргийг  нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн  давж заалдах гомдлоор  

Илтгэгч: шүүгч М.Батсуурь

Шийдвэрлэсэн байдал

ЗХХШТХ-ийн 88 дугаар зүйлийн88.1.2 дахь хэсгийг баримтлан анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгож, нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн давж заалдах гомдлыг хангасан.

2.    Г.Ариунболдын нэхэмжлэлтэй, Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын ЗДТГ-ын дарга Р.Мөнхжаргалд холбогдох, Говь-Алтай аймгийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2012 оны05дугаар сарын25-ны өдрийн 05 дугааршийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: шүүгч М.Батсуурь

Шийдвэрлэсэн байдал

ЗХХШТХ-ийн 87 дугаар зүйлийн 87.3 дахь хэсэгт зааснаар анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулж, хариуцагчийн давж заалдах гомдлыг хангахгүй орхисон.

 

11.30 цагаас

3. “Шенмень” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, АМГ-ын ГУУКХ-т холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2012 оны 06 дугаар сарын 21-ний  өдрийн “нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзах тухай”  999 дүгээр шүүгчийн захирамжид нэхэмжлэгчийн гомдлоор  

Илтгэгч: шүүгч М.Батсуурь

Шийдвэрлэсэн байдал

ЗХХШТХ-ийн 90 дүгээр зүйлийн 90.2.3 дахь хэсэгт зааснаар шүүгчийн захирамжийг хүчингүй болгож, нэхэмжлэгчийн гомдлыг хангасан.

4. Эрдэм” СӨХ-ийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг даргад холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2012 оны 06 дугаар сарын 21-ний  өдрийн 208 дугаар  шүүхийн тогтоолтой  захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн гомдлоор  

Илтгэгч: шүүгч Б.Мөнхтуяа

Шийдвэрлэсэн байдал

ЗХХШТХ-ийн 90 дүгээр зүйлийн 90.2.3 дахь хэсэгт зааснаар шүүхийн  тогтоолыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэгчийн гомдлыг хангасан.

 


Мэдээлэл лавлагааны ажилтан                                               Ч.Ганбаатар

 

Оруулсан 2012-07-19 22:42:11
Үзсэн 565

Хэвлэх | Буцах