Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2013-07-20
Шүүх Хан-Уул дүүргийн шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

Хан-Уул дүүргийн шүүх

2013.07.16-ны 13.00 цагаас

            1. Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 215 дугаар зүйлийн 215.2

            Н.Б-д холбогдох эрүүгийн хэрэг

Шүүгч С.Батгэрэл

Шийдвэрлэсэн байдал

Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 2 жилийн хугацаагаар хасч, 1 жил 6 сарын хорих ял шийтгэж, 1 жилийн хугацаагаар тэнсэн хянан харгалзав.

2013.07.17-ны 13.00 цагаас

          2. Эрүүгийн хуулийн тусай ангийн 99 дүгээр зүйлийн 99.1, 96 дугаар зүйлийн 96.2.1, 96.2.9

          Б.Ж-д холбогдох эрүүгийн хэрэг

Шүүгч С.Батгэрэл

Шийдвэрлэсэн байдал

Шүүх хуралдаанд шүүгдэгч өмгөөлөгчтэй оролцох хүсэлт гаргасан, 2013 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдөр 13 цаг хүртэл хойшлуулсан.

2013.07.18-ны 10.00 цагаас

            1. Эрүүгийн хуулийн  тусгай ангийн 201 дүгээр зүйлийн 201.1

            Л.О-д холбогдох эрүүгийн хэрэг

Шүүгч С.Батгэрэл

Шийдвэрлэсэн байдал

Шүүх хуралдаанд шүүгдэгч өмгөөлөгчтэй оролцох хүсэлт гаргасан, 2013 оны 8 дугаар сарын 01-ний өдөр 10 цаг хүртэл хойшлуулсан.

2013.07.18-ны 11.00 цагаас

            1. Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 181 дүгээр зүйлийн 181.2.1

            Б.Г-д холбогдох эрүүгийн хэрэг

Шүүгч С.Батгэрэл

Шийдвэрлэсэн байдал

Б.Г-д 3 жил 1 сар хорих ялаар шийтгэв. 3 жилийн хугацаагаар тэнсэн хянан харгалзсан.

2013.07.18-ны 13.00 цагаас

            1. Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 99 дүгээр зүйлийн 99.2

            Ч.Э, Ч.Ц, Ц.А нарт холбогдох эрүүгийн хэрэг

Шүүгч С.Батгэрэл

Шийдвэрлэсэн байдал

Шүүгдэгч нарын өмгөөлөгч шүүх хурал давхцсан тул хойшлуулах хүсэлт гаргасан, 2013 оны 7 дугаар сарын 30-ны өдөр 13 цаг хүртэл хойшлуулсан.

2013.07.19-ний 09.00 цагаас

            1. Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 215 дугаар зүйлийн 215.3

            С.Д-д холбогдох эрүүгийн хэрэг

Шүүгч С.Батгэрэл

Шийдвэрлэсэн байдал

Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 2 жилийн хугацаагаар хасч, 3 жил хорих ялаар шийтгэж, 1 жилийн хугацаагаар ытэнсэн хянан харгалзав.

Оруулсан 2013-07-19 22:42:07
Үзсэн 588

Хэвлэх | Буцах