Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шүүх хуралдааны тогтоол
Огноо 2011-10-25
Дугаар 693
Хэргийн индекс 121/2010/0268/И
Шүүх Улсын дээд шүүх
Шүүгч Алтангэрэлийн Доржготов
Нэхэмжлэгч Монрад” ХХКомпани
Хариуцагч
Гуравдагч этгээд С.Хавдал, Х.Бейбитхан
Маргааны төрөл Хоршоог татан буулгах
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдсэн байдал Хэвээр
Шийдвэрийн товч

2. Óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèéí òóõàé õóóëèéí 7 äóãààð ç¿éëèéí 7.1.1.-ä çààñíààð Î.Àêèëáàéãààñ õÿíàëòûí æóðìààð ãîìäîë ãàðãàõäàà óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèä òºëñºí 69.650 òºãðºãèéã óëñûí òºñâèéí îðëîãîä õýâýýð ¿ëäýýñ¿ãýé.

Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 176 äóãààð ç¿éëèéí 176.2.1.-ä çààñíûã óäèðäëàãà áîëãîí ÒÎÃÒÎÎÕ íü:

 

1. Áàÿí-ªëãèé àéìãèéí äàâæ çààëäàõ øàòíû ø¿¿õèéí 2011 îíû 07 äóãààð ñàðûí 05-íû ºäðèéí 32 äóãààð ìàãàäëàëûã õýâýýð ¿ëäýýæ, íýõýìæëýã÷èéí òºëººëºã÷ Î.Àêèëáàéãèéí ãàðãàñàí ãîìäëûã õàíãàõã¿é îðõèñóãàé.

 

 

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Анхан шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2011.05.03 287 Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын шүүх Дүйсенбекийн Көбеш Монрад” ХХКомпани
Давж заалдах шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2011.07.05 032 Баян-Өлгий аймгийн шүүх Хабыкейн Жардемхан Монрад” ХХКомпани