Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Магадлал
Огноо 2012-05-09
Дугаар 0019
Хэргийн индекс 301/2012/0349/и
Шүүх Хөвсгөл аймгийн шүүх
Шүүгч Батчулууны Сосорбарам
Нэхэмжлэгч Нацагдоржийн Ганболд
Хариуцагч Цэрэндэвийн Мэндээ
Гуравдагч этгээд
Маргааны төрөл Бусад зээл
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдсэн байдал Хэвээр
Шийдвэрийн товч

ÒÎÃÒÎÎÕ ÍÜ:

1. Íýõýìæëýã÷ Í.Ãàíáîëäûí äàâæ çààëäàõ ãîìäëûã õàíãàõã¿é îðõèæ, Ñóì äóíäûí ø¿¿õèéí 2012 îíû 04 ä¿ãýýð ñàðûí 11-íèé ºäðèéí 349 ä¿ãýýð øèéäâýðèéã õýâýýð ¿ëäýýñ¿ãýé.

2. Íýõýìæëýã÷ Í.Ãàíáîëäûí äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàõäàà óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèíä òóøààñàí 81678 òºãðºãèéã óëñûí îðëîãîä õýâýýð ¿ëäýýñ¿ãýé.

3. Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 167 äóãààð ç¿éëèéí 167.5-ä çààñíààð äàâæ çààëäàõ øàòíû ø¿¿õèéí ìàãàäëàëä Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 172 äóãààð ç¿éëèéí 172.2-ò çààñàí ¿íäýñëýëýýð çîõèã÷, òýäãýýðèéí òºëººëºã÷ áóþó ºì㺺ëºã÷ ìàãàäëàëûã ãàðäàí àâñàí  ýñõ¿ë õ¿ðã¿¿ëñíýýñ õîéø 14 õîíîãèéí äîòîð õÿíàëòûí æóðìààð ãîìäîë ãàðãàõ ýðõòýéã äóðüäñóãàé.
                          
ÄÀÐÃÀËÀÃ×                                         Á.ÎÞÓÍÖÝÖÝÃ
د¯Ã×ÈÄ                                          Á.ÑÎÑÎÐÁÀÐÀÌ

                                                                        Ò.ÃÀÍÁÀÒ

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Анхан шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2012.04.11 0349 Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын шүүх Мөнхөөгийн Эрдэнэ-Очир Нацагдоржийн Ганболд Ц. М