Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Магадлал
Огноо 2012-04-09
Дугаар 0014
Хэргийн индекс 301/2012/0206/и
Шүүх Хөвсгөл аймгийн шүүх
Шүүгч Банзрагч Оюунцэцэг
Нэхэмжлэгч И.Алагбөмбөг
Хариуцагч Н.Түмэнжаргал
Гуравдагч этгээд
Маргааны төрөл Хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдсэн байдал Хэвээр
Шийдвэрийн товч

ÒÎÃÒÎÎÕ ÍÜ:

    1. Íýõýìæëýã÷ È.Àëàãáºìáºãèéí äàâæ çààëäàõ ãîìäëûã õàíãàõã¿é îðõèæ, Ñóì äóíäûí ø¿¿õèéí 2012 îíû 02 äóãààð ñàðûí 27-íû ºäðèéí 206 äóãààð øèéäâýðèéã õýâýýð ¿ëäýýñ¿ãýé.

    2. Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 167 äóãààð ç¿éëèéí 167.5-ä çààñíààð äàâæ çààëäàõ øàòíû ø¿¿õèéí ìàãàäëàëä Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 172 äóãààð ç¿éëèéí 172.2-ò çààñàí ¿íäýñëýëýýð çîõèã÷, òýäãýýðèéí òºëººëºã÷ áóþó ºì㺺ëºã÷  ìàãàäëàëûã ãàðäàí àâñàí  ýñõ¿ë õ¿ðã¿¿ëñíýýñ õîéø 14 õîíîãèéí äîòîð õÿíàëòûí æóðìààð ãîìäîë ãàðãàõ ýðõòýéã äóðüäñóãàé.

ÄÀÐÃÀËÀÃ×                                         Ò.ÃÀÍÁÀÒ

             د¯Ã×ÈÄ                                         Á.ÎÞÓÍÖÝÖÝÃ

                                                                          Á.ÑÎÑÎÐÁÀÐÀÌ
Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Анхан шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2012.02.27 0206 Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын шүүх Доржийн Алтанцэцэг И.Алагбөмбөг Н.Түмэнжаргал