Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Магадлалын огноо 2013-12-18
Магадлалын дугаар 872
Хэргийн индекс 017/2013/0317/Э
Шүүх Нийслэлийн шүүх
Илтгэгч шүүгч Даваахүгийн Мөнхтуул
Шүүгдэгч Чулууны Отгонбаяр
Зүйл хэсэг 098.1. - Бусдын бие махбодид хүндэвтэр гэмтэл санаатай учруулах
Улсын яллагч И.Энхтуяа
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдсэн байдал Хэвээр
Магадлалын товч

Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 315 äóãààð ç¿éëèéí 315.1.1 äýõ õýñýãò çààñíûã óäèðäëàãà áîëãîí ÒÎÃÒÎÎÕ ÍÜ:

 

1. Õàí-Óóë ä¿¿ðãèéí ø¿¿õèéí 2013 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðûí 11-íèé ºäðèéí 302 äóãààð øèéòãýõ òîãòîîëûã õýâýýð ¿ëäýýæ, ÿëòàí ×.Îòãîíáàÿðûí ºì㺺ëºã÷ Ò.Öýåí-Îéäîâûí ãàðãàñàí äàâæ çààëäàõ ãîìäëûã õýðýãñýõã¿é áîëãîñóãàé.

 

2. Ãîìäîë ýñýðã¿¿öýë ãàðãàõ ýðõ á¿õèé ýòãýýä äàâæ çààëäàõ øàòíû ø¿¿õ õýðãèéã õÿíàí øèéäâýðëýõäýý Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéã íîöòîé çºð÷ñºí, ýñõ¿ë Ýð¿¿ãèéí õóóëèéã áóðóó õýðýãëýñýí ãýæ ¿çâýë 14 õîíîãèéí äîòîð õÿíàëòûí øàòíû ø¿¿õýä ãîìäîë ãàðãàõ, ýñýðã¿¿öýë áè÷èõ ýðõòýéã äóðäñóãàé.

 

 

 

ÄÀÐÃÀËÀÃ×, د¯Ã×                                 Ë.ÄÀÂÀÀѯÐÝÍ

 

          Ø¯¯Ã×ÈÄ                                   ×.ÕÎÑÁÀßÐ

 

                                                                Ä.̪ÍÕÒÓÓË

 Магадлал бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Анхан шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2013.11.11 302 Хан-Уул дүүргийн шүүх Намширын Нарантуяа Чулууны Отгонбаяр 098.1.