Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Магадлалын огноо 2013-12-10
Магадлалын дугаар 858
Хэргийн индекс 014/2013/0514/э
Шүүх Нийслэлийн шүүх
Илтгэгч шүүгч Даваахүгийн Мөнхтуул
Шүүгдэгч Ганхүү,
Зүйл хэсэг 181.2.1 - догшин авирлаж;
Улсын яллагч Э.Бадрал,
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдсэн байдал Өөрчлөлт оруулсан
Магадлалын товч

Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 315 äóãààð ç¿éëèéí 315.1.1, 315.1.4 äýõ õýñýãò çààñíûã óäèðäëàãà áîëãîí ÒÎÃÒÎÎÕ ÍÜ:

 

1. Áàÿíç¿ðõ ä¿¿ðãèéí ø¿¿õèéí 2013 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðûí 11-íèé ºäðèéí 514 ä¿ãýýð øèéòãýõ òîãòîîëûí òîãòîîõ õýñýãò “Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 61 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 61.1, 61.4 äýõ õýñýãò çààñíûã æóðàìëàí, Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí 181 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 181.2.1-ä çààñíààð Ý.Ãàíõ¿¿ä îíîãäóóëñàí 3 æèë 1 ñàðûí õîðèõ ÿëûã òýíñýæ, 1 æèë 6 ñàðûí õóãàöààãààð õÿíàí õàðãàëçàí, ò¿¿íä õÿíàëò òàâèõûã Áàÿíç¿ðõ ä¿¿ðãèéí öàãäààãèéí õýëòýñò äààëãàñóãàé” ãýñýí íýìýëò ººð÷ëºëò îðóóëæ, òîãòîîëûí áóñàä çààëòûã õýâýýð ¿ëäýýñ¿ãýé.

 

2.Ý.Ãàíõ¿¿ã íýí äàðóé ñóëëàñóãàé.

 

3. Ý.Ãàíõ¿¿ íü 2013 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðûí 11-íèé ºäðººñ 2013 îíû 12 äóãààð ñàðûí 10-íû ºäðèéã õ¿ðòýë 28 õîíîã öàãäàí õîðèãäñîíûã äóðäñóãàé.

 

4. Ãîìäîë ýñýðã¿¿öýë ãàðãàõ ýðõ á¿õèé ýòãýýä äàâæ çààëäàõ øàòíû ø¿¿õ õýðãèéã õÿíàí øèéäâýðëýõäýý Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéã íîöòîé çºð÷ñºí, ýñõ¿ë Ýð¿¿ãèéí õóóëèéã áóðóó õýðýãëýñýí ãýæ ¿çâýë 14 õîíîãèéí äîòîð õÿíàëòûí øàòíû ø¿¿õýä ãîìäîë ãàðãàõ, ýñýðã¿¿öýë áè÷èõ ýðõòýéã äóðäñóãàé.

 

 

 

ÄÀÐÃÀËÀÃ×, د¯Ã×                                 Ë.ÄÀÂÀÀѯÐÝÍ

 

                                          Ø¯¯Ã×ÈÄ                                 Ö.Î×

 

                                                                 Ä.̪ÍÕÒÓÓË

 

 Магадлал бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Анхан шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2013.11.11 514 Баянзүрх дүүргийн шүүх Төрбатын Шинэбаяр Ганхүү, 181.2.1