Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Магадлалын огноо 2013-12-03
Магадлалын дугаар 835
Хэргийн индекс 014/2013/0488/э
Шүүх Нийслэлийн шүүх
Илтгэгч шүүгч Даваахүгийн Мөнхтуул
Шүүгдэгч Эрдэнэцог;
Зүйл хэсэг 181.2.1 - догшин авирлаж;
Улсын яллагч Н.Оюунцэцэг,
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдсэн байдал Хэвээр
Магадлалын товч

Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 315 äóãààð ç¿éëèéí 315.1.1 äýõ õýñýãò çààñíûã óäèðäëàãà áîëãîí ÒÎÃÒÎÎÕ ÍÜ:

 

1. Áàÿíç¿ðõ ä¿¿ðãèéí ø¿¿õèéí 2013 îíû 10 äóãààð ñàðûí 21-íèé ºäðèéí 488 äóãààð øèéòãýõ òîãòîîëûã õýâýýð ¿ëäýýæ, ÿëòàí Ò.Ýðäýíýöîã, ò¿¿íèé ºì㺺ëºã÷ Ì.Ìàøáàò, õîõèðîã÷ Ò.Ýðäýíý-Îðãèë íàðûí ãàðãàñàí äàâæ çààëäàõ ãîìäëóóäûã õýðýãñýõã¿é áîëãîñóãàé.

 

2. Ãîìäîë ýñýðã¿¿öýë ãàðãàõ ýðõ á¿õèé ýòãýýä äàâæ çààëäàõ øàòíû ø¿¿õ õýðãèéã õÿíàí øèéäâýðëýõäýý Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéã íîöòîé çºð÷ñºí, ýñõ¿ë Ýð¿¿ãèéí õóóëèéã áóðóó õýðýãëýñýí ãýæ ¿çâýë 14 õîíîãèéí äîòîð õÿíàëòûí øàòíû ø¿¿õýä ãîìäîë ãàðãàõ, ýñýðã¿¿öýë áè÷èõ ýðõòýéã äóðäñóãàé.

 

 

 

ÄÀÐÃÀËÀÃ×, د¯Ã×                                 Ë.ÄÀÂÀÀѯÐÝÍ

 

                    Ø¯¯Ã×ÈÄ                                Î.×ÓËÓÓÍÖÝÖÝÃ

 

                                                               Ä.̪ÍÕÒÓÓËМагадлал бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Анхан шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2012.10.21 488 Баянзүрх дүүргийн шүүх Дашдаваагийн Чулуунхүү Эрдэнэцог; 181.2.1