Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Магадлалын огноо 2013-12-03
Магадлалын дугаар 838
Хэргийн индекс 014/2013/0447/э
Шүүх Нийслэлийн шүүх
Илтгэгч шүүгч Даваахүгийн Мөнхтуул
Шүүгдэгч Ганбат,
Зүйл хэсэг 096.1. - Бусдын бие махбодид хүнд гэмтэл санаатай учруулах
Улсын яллагч Н.Цэвээнжав
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдсэн байдал Хэвээр
Магадлалын товч

Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 315 äóãààð ç¿éëèéí 315.1.1 äýõ õýñýãò çààñíûã óäèðäëàãà áîëãîí ÒÎÃÒÎÎÕ ÍÜ:

 

1. Áàÿíç¿ðõ ä¿¿ðãèéí ø¿¿õèéí 2013 îíû 10 äóãààð ñàðûí 3-íû ºäðèéí 447 äóãààð øèéòãýõ òîãòîîëûã õýâýýð ¿ëäýýæ, ÿëòàí Æ.Ãàíáàòûí ãàðãàñàí äàâæ çààëäàõ ãîìäëûã õýðýãñýõã¿é áîëãîñóãàé.

 

2. Ãîìäîë ýñýðã¿¿öýë ãàðãàõ ýðõ á¿õèé ýòãýýä äàâæ çààëäàõ øàòíû ø¿¿õ õýðãèéã õÿíàí øèéäâýðëýõäýý Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéã íîöòîé çºð÷ñºí, ýñõ¿ë Ýð¿¿ãèéí õóóëèéã áóðóó õýðýãëýñýí ãýæ ¿çâýë 14 õîíîãèéí äîòîð õÿíàëòûí øàòíû ø¿¿õýä ãîìäîë ãàðãàõ, ýñýðã¿¿öýë áè÷èõ ýðõòýéã äóðäñóãàé.

 

 

ÄÀÐÃÀËÀÃ×, د¯Ã×                                 Ë.ÄÀÂÀÀѯÐÝÍ

 

                    Ø¯¯Ã×ÈÄ                                Î.×ÓËÓÓÍÖÝÖÝÃ

 

                                                                 Ä.̪ÍÕÒÓÓËМагадлал бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Анхан шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2013.10.03 447 Баянзүрх дүүргийн шүүх Сумьяагийн Пүрэвсүрэн Ганбат, 096.1.