Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Магадлалын огноо 2013-10-10
Магадлалын дугаар 402
Хэргийн индекс 015/2012/0101/Э
Шүүх Нийслэлийн шүүх
Илтгэгч шүүгч Ширэндэвийн Бат-Эрдэнэ
Шүүгдэгч С.Баатаржаргал, С.Оджаргал
Зүйл хэсэг 126.2.6. - бүлэглэж буюу урьдчилан үгсэж тохиролцсон бүлэг;
261.1. - Прокурорын хяналт, шүүх, цагдан хорих, хорих ангиас оргох
Улсын яллагч Л.Цэндсүрэн
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдсэн байдал Хэвээр
Магадлалын товч

Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 315 äóãààð ç¿éëèéí 315.1.1 дэх хэсэгт заасныг удирдлага болгон ТОГТООХ нь:

 

1. Сонгинохайрхан дүүргийн шүүхийн 2013 оны 8 äóãààð сарын 13-íû өдрийн 402 дугаар øèéòãýõ тогтоолыг хэвээр үлдээж, õîõèðîã÷ Ã.Ãàí÷èìýãèéí ãàðãàñàí äàâæ çààëäàõ ãîìäëûã õýðýãñýõã¿é áîëãîñóãàé.

 

2. Гомдол, эсэргүүцэл гаргах эрх бүхий этгээд давж заалдах шатны шүүх хэргийг хянан шийдвэрлэхдээ Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийг ноцтой зºрчсºн, эсхүл Эрүүгийн хуулийг буруу хэрэглэсэн гэж үзвэл 14 хоногийн дотор хяналтын шатны шүүхэд гомдол гаргах, эсэргүүцэл бичих эрхтэйг дурдсугай.

 

 

  ÄÀÐÃÀËÀÃ×, د¯Ã×                           Ë.ÄÀÂÀÀѯÐÝÍ

 

 

           د¯Ã×ÈÄ                            ×.ÕÎÑÁÀßÐ

 

 

                                                                                                Ø.ÁÀÒ-ÝÐÄÝÍÝ

Магадлал бүрэн эхээрээ
Энэ шийдвэрийг татаж авах боломжгүй !!!